Autostart w systemd

Najpierw dodajemy swój skrypt jako uslugę: /etc/systemd/system/foo.service o treści np. takiej: [Unit] Description=Job that runs your user script [Service] ExecStart=/some/command Type=oneshot RemainAfterExit=yes [Install] WantedBy=multi-user.target A następnie: sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable foo.service Można dodawac w jednym service więcej uslug: [Service] ExecStart=/some/command ExecStart=/another/command some args ExecStart=-/a/third/command ignore failure Ważne żeby skrypty, które są ladowane przy… Czytaj dalej »

Docker – podstawowe komendy

Docker podstawowe komendy docker images – wylistowuje wszystkie dostępne obrazy z jakich możemy tworzyć kontenery, w przypadku braku obrazu docker próbuje dociągnąć obraz z hub.docker.com docker ps -a – wyświetla wszelkie kontenery, zarówno działające jak i zatrzymane docker rm $(docker ps -aq) usuwa wszystkie kontenery (muszą być zatrzymane), parametr q odpowiada za „ciche” docker run… Czytaj dalej »